Nye ejendomsvurderinger fører til justering af grundskyld for boligejere

Foto: Hillerød kommune.
dato

Opdateringer i grundskyldsopkrævningen påvirker boligejere grundet nye ejendomsvurderinger

Grundskylden for skatteårene 2021, 2022 og 2023 blev oprindeligt beregnet på et midlertidigt grundlag, da ejendomsvurderingerne for 2020 endnu ikke var færdiggjorte. Dette har medført en situation, hvor boligejere har ventet på korrektioner af deres grundskyld.

I løbet af denne periode er nye ejendomsvurderinger, dateret 1. januar 2020, blevet udsendt til boligejerne. Disse vurderinger anvendes nu til at justere den endelige grundskyld for de nævnte år. Som resultat, vil kommunen udstede en opdateret ejendomsskattebillet for hvert af skatteårene 2021-2023 baseret på den nye vurdering.

Et vigtigt aspekt at bemærke er, at der har været et skatteloft på grundskylden op til og med 2023. Dette loft har haft til formål at begrænse de årlige stigninger i grundskylden. Mange boligejere har også benyttet sig af en indefrysningsordning, der gør, at eventuelle stigninger i grundskylden først vil skulle afregnes ved et eventuelt salg af boligen.

Når det kommer til situationen efter justering baseret på de nye vurderinger, vil den nuværende ejer enten modtage en opkrævning eller få penge tilbage som følge af efterreguleringen for årene 2021-2023. For dem, der for nyligt har købt deres ejendom, er det anbefalet at kigge købsaftalen efter i sømmene, hvis der modtages en opkrævning relateret til en periode, hvor den tidligere ejer havde ejerskabet.

Desuden opfordres tidligere ejere til at være opmærksomme i forbindelse med ejendomshandler efter 1. januar 2021. Dette skyldes, at de kan stå i en situation, hvor overskydende grundskyld, betalt under deres ejerskab, refunderes til den nye ejer ved salget.

Disse ændringer og efterjusteringer understreger vigtigheden af, at alle involverede parter - såvel nuværende som tidligere ejere - holder sig opdaterede med kommunikationen fra de lokale skattemyndigheder for at sikre, at alle finansielle afregninger og forpligtelser håndteres korrekt.

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/nyheder/2024/boligejere-far-besked-om-grundskylden-for-2021-23/

Kilde: Hillerød Kommune