Hillerød Kommune booster lokalsamfundet med nye idrætsaktiviteter for alle aldre

Foto: Hillerød kommune.
dato

Hillerød Kommune indgår aftale om aktivering af borgere gennem idræt og bevægelse

Hillerød Kommune har indgået en ny aftale, der åbner op for en bred aktivering af borgere i alle aldre. Dette tiltag har til formål at fremme fællesskabet og den personlige udvikling gennem forskellige idrætsaktiviteter. Aftalen er en fortsættelse af det vellykkede samarbejde under "Bevæg dig for livet"-initiativet, som allerede har inviteret mange nye borgere ind i lokalsamfundets aktive fællesskaber.

En række specifikke aktiviteter, såsom Lokaldysten og det energiske KICK program, er inkluderet i aftalen. Disse initiativer er nøje udvalgt for at understrege og forstærke aftalens overordnede formål: at øge interessen og engagementet i idrætslivet. Derudover er der lagt en plan for at evaluere og potentielt udvide disse aktiviteter årligt, for at sikre en kontinuerlig udvikling og forbedring af det tilbudte.

Specifikt fremhæver aftalen projekter som Jump4Fun og KICK, som spiller en central rolle i det lokale engagement og motivationsarbejde. Desuden sikrer aftalen finansiering til sportsaktiviteter for unge fra familier, der er særligt ramt af den aktuelle økonomiske inflation, sikrende at alle har mulighed for at deltage.

Denne nye aftale har modtaget bred opbakning inden for det politiske landskab. Hanne Kirkegaard Olesen fra Venstre og Per Frost Henriksen, formand, har begge udtrykt deres fulde støtte og entusiasme for de fremtidige muligheder, aftalen åbner op for. Desuden lægger de op til en fortsat udvidelse af aktivitetsomiådet og et potentiale for nye partnerskaber, eksempelvis med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI).

Dette initiativ antyder en lys fremtid for det lokale foreningsliv og idrætssamfund i Hillerød Kommune, idet man lægger grundstenen for en inklusiv og aktiv deltagelse for borgere på tværs af alle aldersgrupper.

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/nyheder/2024/nar-samarbejde-styrker-lokalt-foreningsliv/

Kilde: Hillerød Kommune