Systemopdatering påvirker afhentning af kørelærermapper

Foto: Hillerød kommune.
dato

Planlagt service på systemet påvirker afhentning af kørelærermapper

Leverandøren har annonceret, at der skal gennemføres en nødvendig service på systemet. Denne opdatering er en del af leverandørens løbende arbejde med at sikre og forbedre systemets ydeevne og sikkerhed.

I forbindelse med den planlagte service vil afhentning af kørelærermapper også blive påvirket. Dette betyder, at processen med at hente disse vigtige undervisningsmaterialer vil opleve forstyrrelser i den periode, hvor systemopdateringen finder sted.

Det er vigtigt for involverede parter at være opmærksomme på denne midlertidige påvirkning og planlægge deres aktiviteter i overensstemmelse hermed. Det er anbefalet at holde sig ajour med yderligere meddelelser fra leverandøren vedrørende både tidslinjen for opdateringen og hvornår normal afhentning af kørelærermapper kan genoptages.

Både systemets service og den midlertidige ændring i afhentningsprocessen af kørelærermapper er skridt mod at sikre en effektiv og problemfri drift fremadrettet. Vi takker på forhånd for jeres tålmodighed og forståelse i denne periode.

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/nyheder/2024/afhentning-af-pas-lordag-d-17-februar/

Kilde: Hillerød Kommune