Overbelastning af drænledninger skaber trafikale udfordringer i Hillerød Kommune

Foto: Hillerød Kommune.
dato

Overbelastede drænledninger får vandet til at stige op igennem vejbrøndene i Hillerød Kommune.

Drænledningerne i Hillerød Kommune er overbelastet. Dette har resulteret i, at trykket fra vandet presser tilbage og op igennem vejbrøndene. Situationen har skabt store udfordringer for vedligeholdelsen af vejnettet og kan have konsekvenser for den daglige trafik.

På grund af overbelastningen er der også opstået problemer med vand i en lokal tunnel. Vandstanden i tunnelen er ikke ubetydelig - den er på godt en halv meter.

Desværre er der i øjeblikket ingen alternative steder at pumpe vandet hen, hvilket forværrer situationen, da vandet straks vil vende tilbage.

Dette er et presserende problem, der må håndteres hurtigst muligt for at sikre den normale funktion af vejnettet i Hillerød Kommune. 

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/nyheder/2024/baunevej-spaerret-for-gennemkorsel/

Kilde: Hillerød Kommune