Hillerød kæmper med oversvømmede tunneler og overbelastede drænledninger

Foto: Hillerød Kommune.
dato

Hillerød Kommune oplever udfordringer: Overbelastning af drænledninger og vand i tunnel

Drænledningernes overbelastning er blevet så kritisk, at det presser vandet baglæns op gennem vejbrøndene. Denne situation har skabt betydelig bekymring blandt de lokale myndigheder og borgere i området.

Desuden er situationen i en af de lokale tunneler blevet særligt problematisk, da der er akkumuleret lidt over en halv meter vand. Udfordringen er yderligere forværret af det faktum, at der ikke findes nogen viable muligheder for at pumpe vandet væk. Forsøg på at fjerne vandet har hidtil været forgæves, da det blot finder sin vej tilbage igen.

Disse udfordringer peger på et presserende behov for en langsigtet løsning, der kan håndtere den overbelastede infrastruktur og undgå fremtidige oversvømmelser. Hillerød Kommune arbejder intensivt på at adressere disse problemer for at sikre sikkerheden og velvære for sine borgere og den lokale infrastruktur.

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/nyheder/2024/baunevej-spaerret-for-gennemkorsel/

Kilde: Hillerød Kommune