Hillerød inviterer unge og forældre til at udforske fremtiden efter skolegangen

Foto: Hillerød kommune.
dato

Oplysningsmøde i Hillerød: Fremtidsmuligheder efter det 18. år

En unik mulighed for unge og deres forældre at få dybtgående information om livets mange muligheder efter de unge fylder 18 år, præsenteres i Hillerød Kommune. Mødet finder sted torsdag den 14. marts fra kl. 17.00 til 18.30 i Byrådssalen på Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. Dørene åbnes for deltagerne kl. 16.45.

Formålet med dette møde er at belyse og informere om de forskellige veje, der åbner sig for unge efter de har afsluttet deres skolegang, og hvordan kommunen kan støtte dem i deres videre færd – hvad enten det gælder uddannelse, job eller anden form for støtte.

En række prominente organisationer og enheder vil være repræsenteret for at rådgive og dele ud af deres viden. Deltagerne vil blandt andet inkludere Familier og Sundhed, Socialfaglig enhed, Jobcentret, Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter, Visitation og Hjælpemidler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, samt Borger- og Socialservice.

Interesserede skal være opmærksomme på, at tilmelding til mødet er nødvendig, og dette kan gøres via et specificeret link. Det anbefales at tilmelde sig hurtigt, da dette er en unik chance for at få indsigt og svar på spørgsmål vedrørende overgangen til voksenlivet.

For at gøre mødet endnu mere indbydende vil der være tilbud om kaffe, te, vand og kage til alle deltagere. Dette tilbud er med til at understøtte en afslappet og imødekommende atmosfære, hvor alle føler sig velkomne og kan deltage i dialogen omkring fremtidens muligheder.

Denne begivenhed er et must for alle, der står foran eller er interesserede i overgangen fra ung til voksen, og som ønsker at forstå de muligheder og støtte, Hillerød Kommune tilbyder i denne vigtige livsperiode.

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/nyheder/2024/er-du-ung-eller-foraeldre-til-en-ung-med-funktionsnedsaettelse/

Kilde: Hillerød Kommune